Wyniki badań naukowych

Optymalny poziom żywienia i system utrzymania cieliczek w warunkach produkcyjnych
Barbara Niwińska Iwona Furgał-Dierżuk Andrzej Kaczor Andrzej Mandecki
3-14
Charakterystyka koni fryzyjskich i ich utrzymania w wybranych ośrodkach na terenie Polski
Katarzyna Strzelec Izabela Wilk Julia Wojtyczka Iwona Janczarek Alicja Rakowska
15-22
Skład chemiczny siary i mleka loch w zależności od dnia laktacji
Barbara Jarocka Zofia Antoszkiewicz Wojciech Kozera Krzysztof Karpiesiuk
23-28
Profil kwasów tłuszczowych w tłuszczopocie wełny jagniąt owiec olkuskich
Paulina Cholewińska Marta Michalak
29-33
Zmiany właściwości sensorycznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania
Renata Stanisławczyk
34-41
Analiza tekstury mięsa gęsi
Ewa Gornowicz Lidia Lewko Rafał Zwierzyński
42-52
Wsępne badania nad jakością produkcji ślimaka jadalnego (cornu aspersum aspersum (synonym Helix aspersa aspersa) żywionego mieszanką paszową z dodatkiem hydrochloru betainy (trimetyloglicyny)
Maciej Ligaszewski Przemysław Pol
53-59

Prace przeglądowe

Wpływ stresu oksydacyjnego na funkcje oraz jakość nasienia buhajów hodowlanych
Piotr Majchrowski Dominika Furman-Toczek
60-66
Właściwości funkcjonalne mleka krów ras lokalnych w Polsce
Piotr Zapletal Krzysztof Adamczyk Iwona Radkowska Barbara Małkusiak
67-76
American Quarter Horse (AQH)
Małgorzata Dybała Anna Albera-Łojek
77-89
Zioła w terapii i profilaktyce schorzeń u koni
Małgorzata Kostyra Anna Albera-Łojek Jacek Łojek
90-107
Masaż i stretching w treningu i rehabilitacji koni
Joanna Wojtecka Anna Albera-Łojek Jacek Łojek
108-123
Doskonalenie świń a poziom dobrostanu
Anna Rekiel Justyna Więcek
124-131
Wypas wielkoobszarowy owiec jako przykład wielowiekowego gospodarowania metodami rozwoju zrównoważonego na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego
Edyta Molik Renata Ślezińska-Iwanicz Karolina Nahajło
132-137
Kury ras ozdobnych jako zwierzęta towarzyszące, element bioróżnorodności genetycznej gatunku oraz potencjalne źródło oryginalnych produktów
Marcin Różewicz
138-151
Pochodzenie i charakterystyka kur ras amatorskich z grupy bojowców
Karol Kaszperuk Marcin Różewicz
151-165
Specyfika biologii, warunków chowu, reprodukcji oraz walory użytkowe perlicy zwyczajnej (Numida meleagris)
Dorota Szablicka Marcin Różewicz Karol Kaszperuk Barbara Biesiada-Drzazga
166-177
Puch od gęsi Białej Kołudzkiej
Eugeniusz Herbut
178-183

Opracowania informacyjne

V Kórnickie Dni Nauki
Lidia Lewko Ewa Gornowicz
184-187
Prof. dr hab. Adam Wierny (1929-2016) Wspomnienie
Franciszek Brzóska
188-191
Senior hodowców polskiego bydła czerwonego mgr inż. Jan Bujwid (1899-1984) - człowiek mocny, twórczy i szlachetny
Jan Szarek
192-199