Redakcja

Redaktor naczelny

mgr Danuta Dobrowolska
e-mail: danuta.dobrowolska@izoo.krakow.pl
tel. +48 666 081 176

Sekretarz redakcji

mgr Bogusława Krawiec
e-mail: boguslawa.krawiec@izoo.krakow.pl
tel. +48 666 081 202

Adres redakcji

Instytut Zootechniki PIB
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
e-mail: wiad-zoot@izoo.krakow.pl
tel. +48 666 081 176, +48 666 081 202

Redaktorzy tematyczni
  • prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz (Dział prac naukowych)
  • prof. dr hab. Dorota Kowalska (Dział przeglądowych prac naukowych)
  • mgr Danuta Dobrowolska (Dział prac informacyjnych)
Redaktorzy językowi
  • mgr Danuta Dobrowolska
  • mgr Bogusława Krawiec
  • mgr Jerzy Pilawski
Redaktor statystyczny
  • mgr Halina Korzonek