Artykuł wstepny

Prace przeglądowe

Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju. Projekt badawczy realizowany w ramach II konkursu BIOSTRATEG
Jędrzej Krupiński Monika Bugno-Poniewierska Tomasz M. Gruszecki Artur Gurgul Piotr M. Mikosz Zygmunt Litwińczuk Zdzisław Smorąg Janusz Żmija
3-13

Zadanie 1: Wykorzystanie innowacyjnych i wysoko wydajnych technik analiz genomu do charakterystyki, ochrony bioróżnorodności oraz identyfikacji podłoża genetycznego istotnych cech funkcjonalnych i produkcyjnych ras zachowawczych

Prace przeglądowe

Zarys problematyki badań z zakresu genetyki i genomiki prowadzonych u polskich zachowawczych ras zwierząt w ramach projektu BIOSTRATEG
Artur Gurgul Magdalena Szyndler-Nędza Grzegorz Smołucha Piotr Topolski Jan Knapik Katarzyna Ropka-Molik Mirosław Tyra Jędrzej Krupiński
14-34

Wyniki badań naukowych

Występowanie niekorzystnego allelu genu RYR1 w populacji świń rasy puławskiej
Katarzyna Ropka-Molik Katarzyna Piórkowska Maria Oczkowicz Magdalena Szyndler-Nędza Tadeusz Blicharski
35-38

Zadanie 2: Wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej w selekcji i eliminacji zwierząt obarczonych chorobami o podłożu genetycznym

Wyniki badań naukowych

Wykorzystanie testów molekularnych identyfikujących nosicieli mutacji SCID, CA i LFS w polskiej populacji koni czystej krwi arabskiej - wyniki wstępne
Monika Bugno-Poniewierska Monika Stefaniuk-Szmukier Agata Piestrzyńska-Kajtoch Agnieszka Fornal Joanna Warzecha Katarzyna Ropka-Molik
39-45
Identyfikacja wariantu w rejonie genu FAM14A potencjalnie związanego z występowaniem syndromu metabolicznego (EMS) u koni czystej krwi arabskiej
Monika Stefaniuk-Szmukier Katarzyna Ropka-Molik Monika Bugno-Poniewierska
46-48
Diagnostyka aberracji kariotypu koni - wstępne wyniki badań przesiewowych
Magdalena Wojtaszek Katarzyna Kowalska Wojciech Witarski Monika Bugno-Poniewierska
49-55
Rozwój technik badawczych w cytogenetycznej analizie prawidłowości kariotypu koni
Katarzyna Kowalska Klaudia Pawlina Magdalena Wojtaszek Wojciech Witarski Monika Bugno-Poniewierska
56-62
Polimorfizm genu PRNP rodzimych ras owiec w aspekcie podatności na trzęsawkę (scrapie)
Agata Piestrzyńska-Kajtoch Aldona Kawęcka Grzegorz Smołucha
63-69

Zadanie 3: Opracowanie nowych metod konserwacji oraz kryteriów selekcji dawców izolowanego materiału genetycznego do wykorzystania w programach zachowania bioróżnorodności zwierząt

Wyniki badań naukowych

Aktualny stan i możliwości kriokonserwacji oocytów świni
Barbara Gajda
70-79

Prace przeglądowe

Wybrane metody oceny kriokonserwowanego nasienia knura
Monika Trzcińska Magdalena Bryła
80-85

Wyniki badań naukowych

Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego w kriokonserwacji nasienia knura
Magdalena Bryła Monika Trzcińska
86-90

Prace przeglądowe

Ochrona materiału genetycznego zwierząt metodami ex situ - aspekty prawne. Cz. II. Warunki pozyskiwania, przechowywania i wykorzystania konfekcjonowanego materiału genetycznego w programach ochrony zasobów genetycznych zwierząt
Jarosław Wieczorek Jacek Sikora Oksana Pulkowska Barbara Szczęśniak-Fabiańczyk
91-97
Koniki polskie - modelowa populacja ochrony bioróżnorodności
Iwona Tomczyk-Wrona
98-103

Zadanie 4: Charakterystyka potencjału ekonomicznego chowu zwierząt ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe w warunkach zrównoważonego rolnictwa

Prace przeglądowe

Relacje sieciowe tworzone z udziałem gospodarstw z rasami zachowawczymi. Zarys przebiegu badań z projektu NCBR - BIOSTRATEG 2
Marta Domagalska-Grędys Janusz Żmija
104-110
Projektowanie i zarządzanie łańcuchami marketingowymi w gospodarstwach utrzymujących rasy zachowawcze zwierząt
Renata Matysik-Pejas Jerzy Cieślik Anna Borecka Elżbieta Sowula-Skrzyńska
111-117
Ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw rodzinnych utrzymujących rasy zachowawcze w warunkach zrównoważonego rozwoju
Anna Borecka Elżbieta Sowula-Skrzyńska Renata Matysik-Pejas Jerzy Cieślik
118-122

Zadanie 5: Wykorzystanie rodzimych ras zwierząt użytkowanych w tradycyjnych systemach chowu w gospodarstwach niskonakładowych do pozyskiwania wysokiej jakości produktów lokalnych

Prace przeglądowe

Rodzime rasy bydła podstawą produktów regionalnych z wołowiny
Mariusz Florek Zygmunt Litwińczuk Piotr Domaradzki Witold Chabuz Paweł Żółkiewski Przemysław Jankowski
123-133
Mleko zwierząt ras lokalnych jako cenny surowiec do produkcji markowych produktów regionalnych
Joanna Barłowska Jolanta Król
134-144
Zasady oceny kulinarnej potraw regionalnych z mięsa jagniąt wybranych ras zachowawczych oraz wstępne wyniki oceny potraw z mięsa jagniąt rasy uhruskiej
Piotr Lenart Bronisław Borys Jan Knapik
145-154
Charakterystyka systemów chowu owiec i efekty odchowu jagniąt w gospodarstwach rodzinnych utrzymujących wybrane rodzime rasy owiec
Bronisław Borys Jan Knapik
155-167
Poprawa cech sensorycznych i trwałości mięsnych produktów regionalnych pozyskiwanych od rodzimych ras zwierząt poprzez wykorzystanie tradycyjnych metod wędzenia
Władysław Migdał Łukasz Migdał Maria Walczycka Ewelina Węsierska Marzena Zając Joanna Tkaczewska Piotr Kulawik
168-176

Zadanie 6: Wykorzystanie zwierząt gospodarskich ras lokalnych w ochronie i właściwym zagospodarowaniu siedlisk cennych przyrodniczo

Prace przeglądowe

Wypas owiec sposobem ochrony różnorodności zbiorowisk roślinnych w cennych przyrodniczo siedliskach
Tomasz M. Gruszecki Marianna Warda Mariusz Kulik Andrzej Junkuszew Krzysztof Patkowski Wiktor Bojar Krzysztof Tomczuk Monika Greguła-Kania Paulina Dudko Elżbieta J. Bielińska Leszek Drozd Klaudiusz Szczepaniak Anna Szymanowska Marek Szymanowski Katarzyna Wiercińska Jędrzej Krupiński
177-184
Wpływ wypasu na środowisko glebowe - założenia projektu
Elżbieta J. Bielińska Krzysztof Patkowski Barbara Futa Tomasz M. Gruszecki
185-188
Wypas kulturowy owiec w ochronie cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Hali Majerz
Aldona Kawęcka Iwona Radkowska Marian Szewczyk Adam Radkowski
189-197
Rola gospodarki łowieckiej w kształtowaniu bioróżnorodności
Piotr Czyżowski Katarzyna Tajchman Leszek Drozd Tomasz M. Gruszecki
198-202
Aktywizacja społeczności na obszarach cennych przyrodniczo
Anna Goliszek Agnieszka I. Baruk Anna Iwanicka Anna Szymanowska
203-209
Certyfikacja surowców i produktów ras rodzimych
Jędrzej Krupiński Paweł Radomski Piotr Moskała Piotr M. Mikosz Krzysztof Paleczny
209-218